Nyheter

Daniel Mettler

Slå inte undan benen för den svenska biogasmodellen!

Slå inte undan benen för den svenska biogasmodellen!

Biogas spelar en avgörande roll i energi- och klimatomställningen, men utvecklingen hotas just nu av beslut på EU- och regeringsnivå. Därför har 22 regionpolitiker från 16 regioner uppmanat regeringen att skyndsamt genomföra ett antal åtgärder som fortsatt säkerställer biogasens bidrag i den regionala utvecklingen.

Daniel Mettler

Hållbara regioner behöver biogas!

Hållbara regioner behöver biogas!

Morgondagens hållbara städer och regioner måste sluta cirkeln och nyttja biogasens värdekedja fullt ut. Det konstaterades i samband med EWRC i Bryssel där Biogas Öst tillsammans med Region Östergötland och fyra andra europeiska regioner visade hur hållbarhetsarbetet kan utvecklas med hjälp av biogas.

Biogas Öst med BioDriv Öst

Svensk biogas nyckeln till cirkulär ekonomi

Svensk biogas nyckeln till cirkulär ekonomi

Att Sverige börjar värdera biogasens roll i ett helhetsperspektiv, är ett avgörande steg i arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi. Det slås fast i den nationella strategiska innovationsagenda som lanseras i samband med konferensen ”Biogas för framtiden” den 6 oktober i Göteborg.

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland