Klimatsmart regional samverkan!

i Stockholms - Södermanlands - Uppsala - Västmanlands - Örebro och Östergötlands län

 • Hållbara transporter i Östergötland

  Projektets syfte är att region Östergötland ska ta ett samlat grepp på resur ...

  Läs mer

 • Fossilfritt 2030 - Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige

  Läs mer

 • Utveckling Biodriv Öst

   Omställningen till en fossilfri transportsektor är högaktuell och utgör ...

  Läs mer

 • Utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas

  Läs mer

 • Biogas XPOSE

  I projektet ska nya tekniker och råvaror för att producera biogas från avfall de ...

  Läs mer

V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • AGA

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • E.ON

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Regionförbundet Sörmland

 • RISE Research Insitutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Västerås Lokaltrafik

 • Västerås Stad

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Örebro Tvätt

 • Ekogas