Dessa artiklar är fria att använda och publicera så länge som man hänvisar till Biogas Öst.

Örebro tvätt växlar upp - från fossilt till förnybart

Schlemon Athoraya som driver Örebro Tvätt har valt att satsa fullt ut på biogas.Tidigare använde företaget nära 100 kubikmeter olja och diesel om året. Nu har tvätteriet kunnat göra sig av med oljan tack vare två nya gaspannor som eldas med biogas och målet är att under 2018 även kunna göra sig av med dieseln som används i företagets bilar och lastbil genom att tanka biogas direkt vid tvätteriets lokal.

Läs mer

Differentierad milersättning

- för att stimulera användning av miljöbil

Allt fler arbetsgivare vill bidra till att en fossilfri fordonsflotta. Ett bra första steg är att byta den egna fordonsflottan samt uppmuntra till cyklande och användning av kollektivtrafik. Ett bra andra steg är att använda sig av differentierad milersättning, ett sätt att premiera miljöbilar vid tjänsteresa med privata fordon. Tillämpningen skapar ett incitament för att välja miljöbil vid ett bilbyte.

Läs mer

Fokus på biogas

- i Kalmar länstrafiks trafikupphandling

Kalmar länstrafik har nyligen offentligt ett spännande exempel på upphandling för kollektivtrafik. Istället för att vara teknikneutral har man specificerat i upphandlingen att länets kollektivtrafik ska drivas med 100 procent förnybara drivmedel varav 65 procent ska vara biogas. Detta förväntas ge stora fördelar till den lokala jordbrukssektorn och dessutom stora möjligheter för en fossilfri biltrafik.
 

Läs mer

Biogas & bussar

- igår, idag, i framtiden

Biogasen omnämns ofta som ett av de mest klimatnyttiga förnybara drivmedlen som finns tillgängligt idag.  Produktionen ökar i hela Sverige, men ökningstakten skulle behöva höjas ytterligare. Efterfrågan från kollektivtrafikens bussar har varit - och är - en viktig drivkraft för biogassatsningar i hela Sverige. Uppsala var tidigt ute med gasbussar och Gamla Uppsala Buss fortsätter utvecklingen på väg mot fossilfrihet 2020.
 

Läs mer

Allt mer matavfall i tanken

Att återvinna näringsämnen och energi ur matavfall lockar allt fler och mängden separat sorterat matavfall som går till biogasproduktion ökar. Mer än 60 % av Sveriges kommuner har system, i någon skala, för separat sortering och insamling av matavfall. Utvecklingen drivs av högt ställda politiska mål och idogt arbete från avfalls- och biogasaktörer. Dessutom finns engagerade och inspirerande eldsjälar som visar vägen.

Läs mer

Rent vatten, ren drivkraft

Enligt biogasstatistiken för 2012 stod reningsverken för 42 % av Sveriges totala biogasproduktion. I Biogas Östs region står de för en än större andel - 2012 producerade reningsverken totalt 295 GWh, eller 48 % av regionens biogas. Trots att huvuduppdraget egentligen är ett helt annat, så är två av de största fordonsgasproducenterna i regionen Käppalaförbundet och Stockholm Vatten.

Läs mer

Västerås Lokaltrafik (bio)gasar mer - och mindre!

Västerås Lokaltrafik har under många år arbetat med eco-drivning. De har sedan en tid tillbaka investerat i utrustning från Pilotfish och kan därmed få direkt återkoppling till hur stor bränslebesparing ett effektivt körsätt kan ge. Intressant är att gasbussarna verkar svara bäst på eco-driving med en besparing på minst 8 procent.

Läs mer

E.ON erövrar nya etableringsställen

Antalet gastankställen i Biogas Öst-regionen ökar och i april invigde det E.ON och OKQ8 regionens 46:e publika tankställe. Numera finns en gaspump på OKQ8-macken i Fittja söder om Stockholm, vilket ger än fler människor möjligheten att köra på förnybart bränsle.

Läs mer

Karlskoga Energi & Miljö bygger bort vit fläck på biogaskartan

Det händer saker på biogasfronten i Örebro län. Den aktör som kanske driver på hårdast av alla just nu är Karlskoga Energi & Miljö via dotterbolaget Karlskoga Biogas AB, som etablerar ny storskalig produktion. Läs mer om boigasanläggningen, som invigs under 2013, i årets första nyhetsartikel.

Läs mer

Tyresö tror på samarbete

Tyresö kommun är en av många aktiva deltgare i Biogas Öst. Engagemanget i Biogas Öst och i det kommun-överkridande Södertörnssamarbetet, kommer av en politiskt förankrad strategi som pekar på att samarbete är vägen framåt i klimat- och miljöarbetet. Läs mer om detta och om vad man gjort rent praktiskt i Tyresö kommun i årets sista nyhetsartikel.

Läs mer

En hållbar resa för en hållbar produkt

Biogas Öst och Mälardalsrådets miljöutskott arrangerade den 27-28 september en benchmarkingresa som under 30 timmar gick i biogasens tecken. Med på resan, som gick genom fem län runt Mälaren, var 38 kommun- och landstingspolitiker och ett par tjänstemän. Här är en beskrivning av resan och de studiebesök som genomfördes.

Läs mer

Full fart framåt för förbehandling

Under våren har två nya förbehandlingsanläggningar för matavfall invigts i regionen, den ena i Linköping och den andra i Huddinge söder om Stockholm. Dessa anläggningar kommer kunna möta en ökad efterfrågan på behandlingskapacitet allteftersom fler och fler kommuner ger invånarna möjlighet att sortera ut sitt matavfall - med målet att mer biogas skall produceras.

Läs mer

Östgötsk gårdsbiogas på frammarsch

Nu är det full fart framåt för gårdsbiogasen i Östergötland. Ett treårigt projekt ska coacha lantbruksföretag att komma i mål när det gäller gemensamhetsanläggningar för biogasproduktion inom lantbruket.

Läs mer

BiogasTinget 2011 - från lokalt till globalt

En artikel om BiogasTinget, som för andra året i rad hölls på Nalen i Stockholm den 1 december.

Läs mer

Browik och Bygglant byggde Bosses biogas

Artikeln handlar om Närkes första gårdsbaserade biogasanläggning, byggd av Browik och Bygglant på Nygården utanför Örebro.

Läs mer

Kan världen lära sig något av Biogas Öst?

Artikeln berättar om den internationella konferens, med tema energi, vatten och avfall, som Mattias Svensson deltog vid i Vancouver, Kanada. 

Läs mer

SLU forskar om effektiva biogasprocesser

En artikel om lantbruksuniversitetets biogasforskning och samarbetet med JTI.

Läs mer

Samarbete ger större växtkraft i Västerås

En artikel om offensiva biogassatsningar i Västerås fram till 2020.

Läs mer

JTI får biogasforskningen att rulla

En artikel om JTI:s mobila biogasanläggning.

Läs mer

Spindel i ett biogasnät

En artikel om Stockholm Gas och deras stora biogassatsningar.

Läs mer

Succé för Sveriges första BiogasTing!

En artikel om Sveriges första BiogasTing samt studiebesök på ny kryoanläggning i Stockholm.

Läs mer

Mycket nytt på biogasfronten i Örebro län

En artikel om alla de biogassatsningar som genomförts och pågår i Örebro län.

Läs mer

Samarbete mellan Telge Återvinning och SYVAB visar vägen

En artikel om det lyckade samarbetet mellan Telge Återvinning och SYVAB.

Läs mer

Gårdsanläggning i Katrineholm ska producera fordonsgas för Stockholmsmarknaden

En artikel om Katrineholms nya biogasanläggning som under sommaren 2010 kommer att börja producera gas.

Läs mer

Förnybara bränslen viktigt led i DHL:s miljöarbete

En artikel om den internationella koncernen DHL som under våren 2008 satte upp ett mål om att minska sina utsläpp av koldioxid från transporter med 30% till år 2020.

Läs mer

Taxi Stockholm satsar på biogasbilar

En artikel baserad på en intervju med Taxi Stockholms förre VD Mikael Andersson.

Läs mer

Nu är det klippt för biogasen i östra Mellansverige

En sammanfattande skildring av Biogas Östs kick off konferens.

Läs mer

Artikel om Staffan Lindberg

- Klimatbantare och biogasentusiast

Nyhetsartikel om Staffan Lindberg. Om klimatbantning, jakt på biogashyrbil, gasbilsturné, elmoped och Staffans engagemang för biogasen.

Läs mer
 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland