Om oss

Biogas Öst är ett storregionalt nätverk som arbetar för att främja utvecklingen av biogas i en region som omfattar Uppsala, Västmanland, Södermanland, Örebro, Stockholm och Östergötlands län. Biogas Öst har initierats och byggts upp av offentliga aktörer i samverkan med forskning och näringsliv. Organisationen har sedan starten, och med biogasen som bas, bedrivit ett brett hållbarhets- och utvecklingsarbete som aktivt bidragit till regionens utveckling på både kort och lång sikt. Biogas Öst har verkat i regionen i över tio års tid och har byggt upp och besitter spetskompetens inom en rad olika områden, till exempel utvecklingen av ett biobaserat och cirkulärt samhälle.

Verksamheten har en tydlig koppling till majoriteten av de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt flera av offentliga aktörers ansvarsområden som näringsliv och tillväxt, kollektivtrafik, hälsa och transportinfrastruktur. En av många styrkor med Biogas Öst är vanan att hantera flera olika komplexa samhällsutmaningar på en och samma gång utifrån ett systemperspektiv samt att koppla ihop hållbarhetsfrågor med frågor som regional utveckling och försörjningstrygghet. Biogas Öst verkar utifrån ett triple helix-perspektiv och representerar på olika sätt en stor bredd av intressen och en mångfald av regionala aktörer.

 

Det långsiktiga målet för storregionen är att minst 10 procent av drivmedlen (3 TWh) utgörs av biogas år 2030

 

Biogas Öst ägs av den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst.

 

 

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland