Pressmeddelanden

NyheterPressmeddelanden

Fler biogasanläggningar genom förenklad miljöprövning

Behovet av ökad produktion av förnybar energi är stort om vi ska nå regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta 2030 och ett klimatneutralt Sverige 2050. Ökade satsningar på biogas är en viktig del i framtidens hållbara samhälle. Ett känt hinder för att få till nya biogasanläggningar är krångliga, dyra och långdragna tillståndsprocesser. Nu ska ett nytt vägledande dokument, framtaget i dialog mellan bransch och myndigheter, underlätta miljöprövningen av nya biogasanläggningar.

Samarbete för ökad kunskap om biogasproduktionens miljöpåverkan

2014-04-03

Att ersätta fossila drivmedel med klimatsmart biogas är en viktig del i arbetet för att minska utsläpp av växthusgaser. I ett nytt projekt under ledning av Biogas Öst samarbetar en rad viktiga branschaktörer för att få samlad kunskap om utsläpp till luft vid biogasproduktion.

Västerås visar vagen för biogas till bussar i Östersjöregionen

2013-12-12

Den 12 december samlas biogasintressenter från hela Östersjöregionen i Västerås för att inspireras, diskutera och lära mer om biogas som drivmedel för kollektivtrafikens bussar. Satsningen är en del av EU-projektet Baltic Biogas Bus där Västerås Lokaltrafik (VL) är projektägare. På agendan står studiebesök vid biogasanläggningen på Gryta och VL:s bussdepå, samt seminarium kring drivkrafter för biogasutvecklingen.
 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • AGA

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • E.ON

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Regionförbundet Sörmland

 • RISE Research Insitutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Västerås Lokaltrafik

 • Västerås Stad

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Örebro Tvätt

 • Ekogas