Dessa artiklar är fria att använda och publicera så länge som man hänvisar till Biogas Öst.

Differentierad milersättning

- för att stimulera användning av miljöbil

Allt fler arbetsgivare vill bidra till att en fossilfri fordonsflotta. Ett bra första steg är att byta den egna fordonsflottan samt uppmuntra till cyklande och användning av kollektivtrafik. Ett bra andra steg är att använda sig av differentierad milersättning, ett sätt att premiera miljöbilar vid tjänsteresa med privata fordon. Tillämpningen skapar ett incitament för att välja miljöbil vid ett bilbyte.

Tillbaka till listan
 
 
 
V�ra medlemmar
  • Biogasbolaget i Mellansverige AB

  • Preem

  • AGA

  • Cortus Energy

  • Enköpings kommun

  • E.ON

  • Eskilstuna Energi & Miljö

  • Håbo kommun

  • IVL Svenska Miljöinstitutet

  • Käppalaförbundet

  • Lantbrukarnas Riksförbund

  • Nordic Gas Solutions

  • Region Uppsala

  • Region Örebro län

  • Region Östergötland

  • Regionförbundet Sörmland

  • RISE Research Insitutes of Sweden

  • Sala Heby Energi

  • Scandinavian Biogas

  • SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

  • SRV Återvinning

  • Stockholm Gas

  • Stockholms Stad

  • Svensk Biogas

  • Gasum

  • Tekniska Verken i Linköping

  • Tyresö kommun

  • Uppsala kommun

  • Uppsala Vatten

  • VafabMiljö

  • Svealandstrafiken

  • Västerås Stad

  • Örebro kommun

  • Svensk Växtkraft

  • UL

  • Askersunds kommun

  • Stockholm Vatten och Avfall

  • Järfälla kommun

  • Örebro Tvätt

  • Ekogas

  • Coop