Dessa artiklar är fria att använda och publicera så länge som man hänvisar till Biogas Öst.

Fokus på biogas

- i Kalmar länstrafiks trafikupphandling

Kalmar länstrafik har nyligen offentligt ett spännande exempel på upphandling för kollektivtrafik. Istället för att vara teknikneutral har man specificerat i upphandlingen att länets kollektivtrafik ska drivas med 100 procent förnybara drivmedel varav 65 procent ska vara biogas. Detta förväntas ge stora fördelar till den lokala jordbrukssektorn och dessutom stora möjligheter för en fossilfri biltrafik.
 

Tillbaka till listan
 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland