Verksamhetsberättelser

PublikationerVerksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2014

Biogas Öst är en regional samverkansorganisation med syfte att främja biogasens utveckling i hela regionen och bidra till att berörda miljö- och klimatmål uppnås. I Biogas Östs vision beskrivs flera av de fördelar som finns med att satsa på biogas och genom samverkan kan vi nå våra mål. Biogas Öst verkar i östra Mellansverige (Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland) och i samverkan deltar över 35 organisationer från hela biogaskedjan inom såväl privat som offentlig sektor.

Läs mer
 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • AGA

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • E.ON

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Västerås Stad

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Örebro Tvätt

 • Ekogas

 • Coop

 • FordonsGas Sverige

 • Scania Sverige

 • Storsthlm