Verksamhetsberättelser

PublikationerVerksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2020

I verksamhetsberättelsen för 2020 får du ta del av hela Biogas Öst & BioDriv Östs år. Några stora händelser för året är vårt omfattande arbete kring offentlig upphandling, det utökade projektet Fossilfritt 2030 samt de många filmer som gjorts. Vår storregionala konferens BioDriv Tinget blev ett digitalt event och flera spännande föredrag finns att se i efterhand. I verksamhetsberättelsen finns, utöver statistik från vår verksamhet, också statistik kring utvecklingen av förnybara alternativ i regionen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2019

I verksamhetsberättelsen för 2019 får du ta del av hela Biogas Öst & BioDriv Östs år. Några stora händelser för året är vårt omfattande arbete kring miljöbilsdefinitionen, lansering av den kampanj som spräcker myter kring förnybara drivmedel och publicering av en rapport tillsammans med RISE som handlar om att produktionen av biodrivmedel i Sverige måste öka. I verksamhetsberättelsen finns, utöver statistik från vår verksamhet, också statistik kring biogasutveckling i regionen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Biogas Öst är en regional samverkansorganisation med syfte att främja biogasens utveckling i hela regionen och bidra till att berörda miljö- och klimatmål uppnås. I Biogas Östs vision beskrivs flera av de fördelar som finns med att satsa på biogas och genom samverkan kan vi nå våra mål. Biogas Öst verkar i östra Mellansverige (Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland) och i samverkan deltar över 35 organisationer från hela biogaskedjan inom såväl privat som offentlig sektor.

Läs mer
 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland