Kalendarium

Om ossKalendarium

Seminarium – småskalig biogasuppgradering med biobränsleaska

2022-09-08

8 september, Töreboda

Den 8 september bjuder RISE i samarbete med Västra Götalandsregionen in till en demodag i Töreboda om småskalig biogasuppgradering med hjälp av biobränsleaska.

Dagen kommer att bestå av föredrag, paneldiskussioner, utställningar, rundvandring och invigning av den nya filteranläggningen på naturbruksskolan Sötåsens biogasanläggning. Askfilteranläggningen på Sötåsen har körts sedan våren 2022 och är en komplett anläggning med uppgradering, långsamtankning, gaslager och en dispenser av den modell som finns på tankstationer. Tekniken lämpar sig väl för både lantbruk och mindre reningsverk där det tidigare inte varit lönsamt att investera i uppgraderingsteknik för tillverkning av fordonsgas.

Läs mer och anmäl dig här. För dig som inte kan delta fysiskt finns det möjlighet att vara med digitalt fram till lunch.

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland