Kalendarium

Om ossKalendarium

BAT-slutsatser för biogasanläggningar - vad är det som gäller?

2020-11-27

27 november, webbinarium

Avfall Sverige bjuder in till ett webbinarium om BAT-slutsatser för biogasanläggningar. Webbinariet ger en möjlighet att lära mer om BAT-slutsatserna för avfallsbehandling i allmänhet och vilka BAT-slutsatser som gäller för biogasanläggningar i synnerhet. Vi kommer att grotta ner oss i de aktuella BAT-slutsatserna, kika närmre på utsläppsgränsvärdena (BAT-AEL), utröna vad som ska rapporteras och när.

Webbinariet riktar sig i första hand till biogasanläggningsägare eller personal på anläggningen som jobbar med BREF/BAT-frågor, men även personer på tillstånds- eller tillsynsmyndigheter för biogasanläggningar samt konsulter.

Läs mer och anmäl dig här.

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland