Kalendarium

Om ossKalendarium

Webbinarium: Klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter

2020-05-06

6 maj, webbinarium

När: 6 maj, kl 9.30-12.00

Varje år upphandlar offentlig sektor fordon och transporter till ett värde av 40 miljarder kronor. Det finns med andra ord stor potential att genom offensiva miljökrav i offentlig upphandling bidra till omställningen till fossilfria transporter och nå våra klimatmål. Det är även en viktig del i att möjliggöra näringslivets omställning samt investeringar i ny infrastruktur för tankning och laddning av förnybara drivmedel.

Det senaste året har en rad förändringar skett som påverkat förutsättningarna för upphandling av fordon och transporttjänster med förnybara alternativ. Därför bjuder vi nu in till ett kostnadsfritt webbinarium med tema klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter. Vår förhoppning är att webbinariet ska bjuda på kunskap, erfarenheter och inspiration som gör arbetet med omställningen till fossilfria transporter enklare.

I anslutning till webbinariet genomförs även följande webbmöten som är exklusiva för medlemmar i BioDriv Öst samt deltagare i projektet Fossilfritt 2030:

13:00 - 14:00 BioDriv Östs storregionala samverkansgrupp för klimatsmart offentlig upphandling av transporter i östra Mellansverige (endast öppet för representanter för offentliga organisationer som är medlemmar i BioDriv Öst och/eller är med i Fossilfritt 2030-projektet)
14:30 - 15:30 BioDriv Östs storstadsgrupp (endast öppet för representanter från kommuner med den befolkningsmässigt största kommunen i de sex län som är med i Fossilfritt 2030-projektet)

I denna fullständiga inbjudan finns mer info och program för webbinariet.  

Anmälan: senast 5 maj via denna länk.

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland