Kalendarium

Om ossKalendarium

Webbinarium - förnybara tunga transporter i Stockholms län

2020-05-19

19 maj, webbinarium

När: 19 maj 09.00-11.30

En betydande andel av utsläppen av växthusgaser i Stockholm kommer från vägtransporter. För att nå de uppsatta klimatmålen står därmed transportsektorn inför en stor utmaning som kan lösas på flera sätt. Länsstyrelsen Stockholm och BioDriv Öst bjuder därför in till en förmiddag för att diskutera förnybara drivmedel och offentlig upphandling!

Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig till företag som vill få en djupare kunskap om förnybara drivmedel och det arbete som görs från offentligt håll för att ställa om transportsektorn i Stockholms län. På webbinariet kommer ni förutom att få aktuell kunskap om vilka förnybara drivmedel som finns bland annat få ta del av vilka aktuella stöd som finns att söka. Mer information finns i inbjudan.

Anmäl dig här. En länk med access till webbinarieplattformen skickas ut till de anmälda den 18 maj.

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland