Kalendarium

Om ossKalendarium

Webbinarium - förnybara tunga transporter

2020-04-24

24 april, webbinarium

En betydande andel av utsläppen av växthusgaser i Örebroregionen kommer från vägtransporter. För att nå de uppsatta klimatmålen står därmed transportsektorn inför en stor utmaning som kan lösas på flera sätt. Region Örebro län, Örebro kommun, Länsstyrelsen i Örebro län och BioDriv Öst bjuder därför in till en eftermiddag för att diskutera förnybara drivmedel och offentlig upphandling!

Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig till företag som vill få en djupare kunskap om förnybara drivmedel och det arbete som görs från offentligt håll för att ställa om transportsektorn i Örebro län. På webbinariet kommer ni förutom att få aktuell kunskap om vilka förnybara drivmedel som finns bland annat även få ta del av vilka aktuella stöd som finns att söka och vad den regionala handlingsplanen för hållbara transporter innehåller. Mer information finns i inbjudan.

Anmäl dig här. En länk med access till webbinarieplattformen skickas ut till de anmälda den 23e april. 

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland