Kalendarium

Om ossKalendarium

Årsmöte Biogas Öst & Avslutningskonferens för projektet Utveckling BioDriv Öst

2020-03-25

25 mars. Webbinarium

Viktig information gällande Biogas Östs årsmöte och BioDriv Öst-konferensen den 25 mars.

Med anledning av den rådande Corona-situationen är det många aktörer i vårt nätverk som har policys som innebär att de inte får/bör medverka vid externa möten. Med hänsyn till detta, samt risken för smittspridning, förändrar vi upplägget för våra aktiviteter framöver. Vi kommer således att ta tillfället i akt och öka samt vidareutveckla vårt arbete med resfria möten.
 
Biogas Östs årsmöte, BioDriv Öst-konferensen samt efterföljande rundabordssamtal för Länsstyrelser och regioner den 25 mars kommer därför att genomföras helt webbaserat via länk och upplägget kommer att anpassas till detta format. Det planerade studiebesöket vid Gasums tankstation för flytande biogas kommer att ställas in.
 
Tack för er förståelse. Vi ser fram emot att genomföra en intressant, lärorik och uppkopplad konferens tillsammans med er!

________________________________________________________________________

Välkommen till en dag i fossilfrihetens tecken full av erfarenhetsutbyte och kunskap om Agenda 2030 samt transportsektorns omställning!
 
Den 25 mars bjuder Biogas Öst och BioDriv Öst in till ett intressant webbinarium. Dagen inleds med Biogas Östs årsmöte (endast för medlemmar i Biogas Öst) och efterföljs av en BioDriv Öst-konferens.

Till konferensen kommer bland annat Eva Alfredsson, forskare vid KTH och senior rådgivare på Global Utmaning, berättar om hur vi kan implementera klimatomställningens positiva ekonomiska synergieffekter i politiska beslut. Dessutom visar Axel Lindfors, Linköpings universitet, hur vi kan ställa upphandlingskrav på transporter utifrån en ny modell med miljö- och hållbarhetsmålen i fokus!

Klicka här för att se programmet för dagen

När: 25 mars 2020
Var: Samtliga moment sker via länk. För att ansluta till dagens olika aktiviteter kopplar du upp till respektive del via de Microsoft Teams-länkar som skickats ut till dig efter slutförd anmälan.
Tid: 09:00-16:00 
Anmälan: Anmäl dig här

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland