Kalendarium

Om ossKalendarium

Workshop - Hur skapar vi en regional infrastruktur för biodrivmedel och elfordon?

2018-11-14

14 november, Södermalmsallén 36, Stockholm

Välkommen till en workshop där vi diskuterar varför en övergång från fossil till förnybara drivmedel är nödvändig om transportsektorns klimatmål ska nås. Ett hinder för en storskalig introduktion av mer miljöanpassade fordon är bristen på tankstationer och laddplatser. Kommuner, privatpersoner och företag köper helt enkelt inte fordon som går på förnybara drivmedel så länge som det saknas goda möjligheter att tanka eller ladda dem. En utbyggd infrastruktur är därför nödvändig för att få fart på omställningen.

Tid: 14 november, kl. 8:30-12.00
Plats: Storsthlm, Fatburen, Södermalmsallén 36
Lokal: Brunnsviken
Anmälan: Anmäl dig här senast 8 november. Antalet platser är begränsat

Workshopen genomförs av Energikontoret Storsthlm, BioDriv Öst och Länsstyrelsen Stockholm.

För mer information, klicka här.

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland