Kalendarium

Om ossKalendarium

Studiebesök - Cortus förgasningsanläggning för biomassa i Köping (Inställt)

2018-05-28

28 maj, Kungsängsvägen 22, Köping

(OBS: STUDIEBESÖKET ÄR INSTÄLLT)

Välkommen på studiebesök! Måndagen den 28e maj bjuder Cortus alla intresserade av teknik för förnybar energi på ett studiebesök på sin förgasningsanläggning för biomassa i Köping.

Är du intressserad av teknik för hållbar utveckling och förnybar energi?
Vill du lära dig mer om vad förgasning av biomassa kan bidra med?
Cortus AB har utvecklat den unika WoodRoll® förgasningstekniken. Genom att för- gasa restprodukter från till exempel skogsbruk kan stora mängder förnyelsebar metangas produceras. Med stöd av EUs LIFE+-program och projektet Biogas XPOSE står nu en tes-tanläggning för tekniken på plats i Köping.

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland