Kalendarium

Om ossKalendarium

Invigningen av Örebro Tvätts unika biogassatsning!

2018-04-11

10:00 - 11:00, Salamandervägen 23, Örebro.

Varmt välkommen på ett invigningen av Örebro Tvätts unika biogassatsning. På plats för att klippa bandet till den nya anläggningen är Sveriges miljöminister Karolina Skog (MP).

Örebro Tvätts nya anläggning visar upp hur man kan kombinera mottagning av biogas för processenergi och potential för tankning av fordon i en mindre industri. Satsningen har resulterat i att Schlemon Athoraya som driver tvätteriet kan gå från att årligen använda omkring 100 kubikmeter fossil olja och diesel per år till att istället driva sin verksamhet helt och hållet på förnybart och närproducerat drivmedel.

Anläggningen har konstruerats av Nordic Gas Solutions och blivit verklighet tack vare Schlemons driv att en fossilfri verksamhet, stöd från Björn Isaksson på Biogas Öst och medel från Naturvårdsverkets Klimatklivet. Karlskoga Energi och Länsstyrelsen i Örebro Län har också varit med och stöttat projektet.

Om er industrier följer detta exempel från Örebro Tvätt skulle detta innebära stora besparingar av växthusgasutsläpp och en mycket positiv skjuts för svenskt näringsliv och konkurrenskraft.

Var: Örebro Tvätt, Salamandervägen 23, Örebro

När: 10:00 - 11:00, 11 april 2018

Anmälan: Via länk

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland