Kalendarium

Om ossKalendarium

Seminarium - Småskalig uppgradering & tankställen med europeisk utblick

2018-03-22

09:30 - 17:00. Naturbruksskolan Sötåsen, Töreboda

Hushållningssällskapet bjuder in till en demonstrations- och seminariedag med studiebesök på naturbruksskolan Sötåsen, Töreboda. Temat för dagen är Småskalig uppgradering & tankställen med europeisk utblick .

Var: Naturbruksskolan Sötåsen, Töreboda

När: 2018-03-22, 09:30 - 17:00

Program och inbjudan

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland