Kalendarium

Om ossKalendarium

Riksdagsseminarium om biogas

2017-11-29

Den 29 november arrangerar Region Östergötland och Biogas Öst, tillsammans med en lång rad andra regioner i Sverige, ett lunchseminarium om biogas i riksdagen.

Biogasen - en viktig resurs för Sverige!

Den svenska biogasproduktionen har en stor potential, men står också inför många utma- ningar. En orsak till det är till exempel att de statliga stöden till biogas ser olika ut i olika länder, vilket påverkar den svenska biogasproduktionens konkurrenskraft.
För att belysa biogasens viktiga roll för Sverige och inleda en dialog om biogasens potential och utmaningar arrangerar vi nio regioner tillsammans detta lunchseminarium. Vi anser alla att det är angeläget att lyfta fram frågan om betydelsen av goda villkor för produktion och användning av biogas. Biogasens värde skapas både genom dess roll som drivmedel, men också som ett smart sätt att hantera avfall och restprodukter samt producera mer biogödsel för jordbrukets behov. Biogasen fyller självklart också en viktig funktion för en ökad inhemsk energiförsörjning.


Tid: Onsdagen den 29 november kl. 11.30-13.30 (lunchmingel 11.30-12.15)
Plats: Sveriges riksdag, partimatsalen


Externa medverkande och gäster gör entré via Riksgatan 1 senast klockan kl. 11.25

Anmälan och program

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland