Kalendarium

Om ossKalendarium

Seminarium - EU och vår regionala omställning till fossilfria transporter

2017-12-05

Stockholm 5 december, 09:00-12:00. Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium i Stockholm om EU och vår regionala omställning till fossilfria transporter!

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium i Stockholm om EU och vår regionala omställning till fossilfria transporter.

Under sista kvartalet 2017 tas beslut i Bryssel och EU som kommer att definiera svensk lagstiftning, och ha en stor påverkan på våra möjligheter till regional utveckling och omställning till fossilfria transporter. Hur påverkar det som händer i EU oss- och hur kan vi påverka EU? 

Biogas Öst arrangerar seminariet tillsammans med Region Östergötland som en del av European Week of Regions and Cities och för det storregionala projektet Biogas XPOSE. 

Under seminariet reder vi ut vad som redan beslutats i EU och vad som här näst ligger på bordet. Vad innebär be- sluten för oss och hur kan politiken, offentliga aktörer och näringsliv påverka och vilka plattformar finns för att nå ut? Hur påverkas Sverige och vår region av EUs och andra länders beslut gällande omställningen till fossilfria transporter?

Program och anmälan

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland