Klimatväxla dina resor!

Om biogasKlimatväxla

..och bidra till klimatsmarta satsningar i regionen

Användning av biogas som fordonsbränsle ökar, men fortfarande drivs en överväldigande majoritet av våra transporter på land, till sjöss och i luften av fossila drivmedel. Biogas Öst erbjuder därför från och med 2014 möjligheten för vem som helst att bidra till biogasens fortsatta utveckling i östra Mellansverige genom klimatväxling av utsläpp i en regional biogasfond.

Alla inkomna medel (utöver administrativa avgifter) går oavkortat till fonden som administreras av Biogas Öst och kontrolleras av en auktoriserad revisor. Fondens medel delas ut som ett stipendium till en person, organisation eller ett företag som har genomfört, eller planerar att genomföra åtgärder inom biogasområdet som leder till minskad klimatpåverkan.

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland