Biogaslänkar

Om biogasBiogaslänkar

Biogas i alla vädersträck

Runt om i Sverige finns regionala biogasorganisationer/nätverk. Tillsammans bedriver vi ett aktivt samarbete under namnet Biogas i alla väderstreck.

 

Biogas Väst

Västra Götaland
www.biogasvast.se

 

Biogas Syd

Skåne
www.biogassyd.se

 

Biodriv Mitt

Gävle, Dalarna
www.biogasmitt.se

 

Biogas Sydost

Kalmar, Kronoberg och Blekinge
www.biogassydost.se

 

Biogas Norr

Västernorrland, Norrbotten, Jämtland och Västerbotten.
www.biogasnorr.se

 

Nationella resurser

 

Energigas Sverige

Branschorganisation som verkar för en ökad användning av energigaserna biogas, fordonsgas, naturgas, gasol och vätgas. 
www.energigas.se
Undersida om biogas: http://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/
Undersida om gasbilar: http://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/

 

Energiforsk

Samordnar och effektiviserar svenska satsningar på forskning, utveckling och demonstration inom bl a energigasområdet.
www.energiforsk.se

 

Avfall Sverige

Branschorganisation för avfallshantering och återvinning.
www.avfallsverige.se

 

Svenskt Vatten

Företrädare för VA-verken och VA-bolagen i Sverige. 
www.svensktvatten.se

 

Bioenergiportalen

Samlingsplats för bioenergifrågor relaterade till jordbruket. 
www.bioenergiportalen.se

 

Biogasakademin

Arbetar med inspiration och kommunikation för biogas. Är bland annat den nationella biogassymbolens hemvist.
www.biogasakademin.se

 

Tanka Svensk

Informationskampanj för biogas.
www.tankasvenskt.se

 

Forum Gas

Diskussionsforum för fordonsgas.
www.forumgas.se

 

Internationella resurser

Information om gasfordon.
www.gmobility.eu

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland