Att köra gasbil

Om biogasAtt köra gasbil

Ett ekonomiskt drivmedel...

Att köra gasfordon är både ekonomiskt och säkert och biogas kan användas som fordonsbränsle i såväl tunga som lätta fordon. Biogas är konkurrenskraftigt jämfört med andra drivmedel, bland annat har tjänstebilar drivna av biogas lägre förmånsvärde, fordonsskatten är lägre, i vissa kommuner får man gratis parkering och drivmedlet är billigare än bensin.

...med god säkerhet...

När det gäller säkerhet är gasfordon minst lika säkra som andra fordon. Metangasen är giftfri och har en högre antändningstemperatur än kommersiella flytande drivmedel. Det krävs även en väldigt specifik blandning av metan och luft för att den ska kunna antändas. Gasen är även lättare än luft och stiger därför uppåt vid läckor och blandas snabbt ut till ofarliga nivåer. Risken för brand och explosion vid olyckor blir därför låg. Om gastanken utsätts för värme eller tryck finns säkerhetsventiler som släpper ut gasen. För att förbättra säkerheten ytterligare genomförs regelbundna besiktningar av gastankarna från och med år 2018.

 

...och reservtank för pålitlighet

Alla personbilar för fordonsgas har även en bensintank vilket gör att man utan problem kan köra där det inte finns några gastankställen. En modern gasbil går att köra på biogas utan problem även kalla vinterdagar. Beroende på bilmodell så används även små mängder bensin för motorstart och smörjning av motorn. Se filmen nedan som bevisar att det visst går att köra långt med biogasbil!

 

Fler filmer om myter kring förnybara drivmedel finns här.

Läs mer

Det finns i dagsläget över 200 gastankställen runt om i Sverige. Läs mer på Energigas Sverige.

Se även vår regionala biogaskarta!

 

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland