Användning

Om biogasAnvändning

Biogas består av förnybar metan som vanligen framställs genom rötning av organiskt material. Rötresten som blir över efter biogasproduktionen sprids ofta på åkermark och bidrar därför till en cirkulär ekonomi genom att ersätta konstgödsel. När biogas används som drivmedel kallas den fordonsgas. Fordonsgas kan även bestå av naturgas samt olika blandningar av biogas och naturgas. Andelen biogas i fordonsgasen har ökat de senaste åren för att under 2021 innehålla mer än 95 procent förnybar biogas. Kunder kan ofta välja att köpa 100 procent biogas från leverantören.

En stor fördel med biogas är att det finns fordon inom många olika segment, såväl personbilar som lastbilar och bussar. Kollektivtrafiken har länge varit en stor och viktig användare av biogas, sedan gasbussar introducerades i början av 90-talet. För att få till lokal produktion av biogas behövs ofta en stor och stabil användare lokalt som kollektivtrafiken. I världen pågår även en ökad omställning till naturgas, bland annat inom sjöfart och tunga fordon i vägtrafiken. Omställning till naturgas pågår även inom industrin. Detta är något som driver på utvecklingen till att allt fler segment kommer att kunna använda biogas framöver. Biogas börjar även bli allt mer intressant som ersättning för exempelvis gasol eller olja inom industrin. Trucktillverkaren Toyota Material Handling är ett exempel på ett företag som både satsat på biogas i sina transporter som i sin tillverkningsprocess av truckar. Se en film nedan där de berättar mer.

 

 

Genom att kyla ner biogasen till flytande form, så kallad LBG (Liquefied Biogas), så uppnås betydligt högre energitäthet vilket exempelvis ger längre räckvidd för tunga fordon och möjlighet att även ersätta flytande naturgas så kallad LNG. Biogas kan även användas för produktion av el och värme. I dagsläget är det vanligen mest kostnadseffektivt för större produktionsanläggningar och bäst ur miljösynpunkt att använda biogasen i transportsektorn.

Läs mer

Gå in på Energigas Sverige för mer information!

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland