V�ra medlemmar
  • Biogasbolaget i Mellansverige AB

  • Preem

  • AGA

  • Cortus Energy

  • Enköpings kommun

  • E.ON

  • Eskilstuna Energi & Miljö

  • Håbo kommun

  • IVL Svenska Miljöinstitutet

  • Käppalaförbundet

  • Lantbrukarnas Riksförbund

  • Nordic Gas Solutions

  • Region Uppsala

  • Region Örebro län

  • Region Östergötland

  • Region Sörmland

  • RISE Research Institutes of Sweden

  • Sala Heby Energi

  • Scandinavian Biogas

  • SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

  • SRV Återvinning

  • Stockholm Gas

  • Stockholms Stad

  • Svensk Biogas

  • Gasum

  • Tekniska Verken i Linköping

  • Tyresö kommun

  • Uppsala kommun

  • Uppsala Vatten

  • VafabMiljö

  • Svealandstrafiken

  • Västerås Stad

  • Örebro kommun

  • Svensk Växtkraft

  • UL

  • Askersunds kommun

  • Stockholm Vatten och Avfall

  • Järfälla kommun

  • Örebro Tvätt

  • Ekogas

  • Coop

  • FordonsGas Sverige

  • Scania Sverige

  • Storsthlm