Inlogg deltagare

Sökfunktion

  Sök

Mattias Goldmann

Mattias Goldmann, Gröna Bilister

 "Det stora viktiga klivet handlar om att ta sig från fossila till förnyelsebara bränslen. Men bland de olika biobränslena, är biogas det överlägset bästa. Biogas har lägst klimatpåverkan och är det enda bränslet på marknaden som verkligen för oss framåt när det gäller att minska utsläppen av hälsofarliga partiklar."
 

 

 Stefan WallinStefan Wallin, miljöchef Storstockholms Lokaltrafik (SL)

"Biogas är vårt favoritdrivmedel ur miljösynpunkt. Rätt producerat och konsumerat blir utsläppen praktiskt taget endast vattenånga och förnybar koldioxid."

 

 

Ulla Hamilton, miljö- och fastighetsborgarråd StockholmPer Ankersjö (C), Miljöborgarråd Stockholm stad

"Biogasen är ett fantastiskt bra alternativ när man vill köra miljövänligt. I Stockholms stad jobbar vi därför för att växla upp arbetet med insamling av matavfall och optimering av befintliga biogasanläggningar, samt ser över hur man kan underlätta så att nya anläggningar byggs."
Per Ankersjö (C), Miljöborgarråd Stockholm stad

Kenneth Mårtensson, VD Sala Heby EnergiKenneth Mårtensson, VD Sala Heby Energi

"Vi måste ersätta den fossila energin och biogasen innebär en fantastisk möjlighet. Den är kretsloppsanpassad, långsiktigt hållbar och sist men inte minst lokalt producerad - vilket vi värderar väldigt högt."

Andreas Porswald, Kommunalråd (mp), ordförande Svensk Växtkraft ABAndreas Porswald, ordförande Svensk Växtkraft AB

"Det är helt i Västerås stads inriktning att utveckla biogasen som förnyelsebart bränsle i Mälardalen. Vårt engagemang i Biogas Öst är viktigt för att bygga ut infrastrukturen för mackar och produktion av biogas. Vi har också ett gott samarbete med lantbruksnäringen och näringslivet som är viktigt för framtiden!"

 

Staffan Lindberg Staffan Lindberg (Uppsala) känd underhållare, klimatbantare och biogasentusiast.

”Biogas är ett fantastiskt bränsle. Jag har räknat ut att om familjen åker till sommarstugan med gasbil, 18 mil. Så släpper vi ut mindre koldioxid än om vi delar på en enda hamburgare!”

 

Mats EklundMats Eklund, Professor, Industriell miljöteknik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet

"Biogasutvecklingen i regionen handlar inte bara om att få fram drivmedel. Med den pågående kraftsamlingen av aktörerna i industrin, akademin och myndighetssidan kommer vi att kunna använda vårt kunnade och våra erfarenheter för att fortsätta vara världsledande på biogasområdet. Genom utökade affärer och export kommer biogassektorn att kunna fungera som ett draglok för miljödriven regional utveckling."

 Lina YngLina Yng VD, Energikontoret i Mälardalen AB

"Energikontorets ambition är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora klimatproblemen i regionen är lösta. Detta förutsätter ett offensivt klimatsmart agerande, så väl lokalt som regionalt och internationellt. Biogas är en bit i det stora pusslet."

 
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt