Ambassadörer

Om ossAmbassadörer

Bertil Eriksson

VA-Renhållningschef, Tyresö kommun

”Tyresö kommun arbetar aktivt med att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan. En stor och viktig del i miljöarbetet är att nyttja den energi som finns i vårt matavfall och avloppsslam för framställning av biogas. Det är en viktig resurs att samla in som i sin tur medför att vi tillsammans med våra medborgare bidrar till ett mer hållbart samhälle. På så vis kan alla få känna sig delaktiga i ett gemensamt och viktigt miljöarbete!”
Bertil Eriksson

Mattias Goldmann

Tankesmedjan Fores

"Det stora viktiga klivet handlar om att ta sig från fossila till förnyelsebara bränslen. Men bland de olika biobränslena, är biogas det överlägset bästa. Biogas har lägst klimatpåverkan och är det enda bränslet på marknaden som verkligen för oss framåt när det gäller att minska utsläppen av hälsofarliga partiklar."
Mattias Goldmann
 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • AGA

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • E.ON

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Regionförbundet Sörmland

 • RISE Research Insitutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Västerås Lokaltrafik

 • Västerås Stad

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Örebro Tvätt

 • Ekogas